Att säkerställa en IT-miljö

NordicLAN erbjuder Er IT-konsulter, teknisk kompetens förenat med olika produkter
– Allt för att säkerställa investeringar i LAN/WAN VoIP/UC.

Oavsett leverantörer är NordicLAN och våra IT-konsulter och nätverkstekniker ALLTID oberoende. Genom att tidigt säkerställa krav, tydlighet och kvalité i er IT-miljö, får Ni bättre tillgänglighet och förkortad åtgärdstid vid drift störningar. Vi kallar det Proaktivt Arbete
Detta minimerar intäktförluster och kostnader i samband med försämrad prestanda.

Snitt personalkostnad SEK 400 per timme, 300 anställda och 1,5 timme förkortad åtgärdstid per vecka……
genererar produktivitetsvärde SEK 720 000 per månad.

  • Får Era anställda vänta vid störningar, långa svarstider, hur lång tid per vecka?
  • Vilken intäkt förlorar Ni per timme vid drift störningar, ”call center” eller andra avdelningar?

Er IT-miljö är komplex, NordicLAN förstår konsekvenserna vid otydliga gränsdragningar/ ansvarsområden.
Era uppföljningar/ rapporter är viktiga, NordicLAN förstår fördelarna.

itchef2

Våra kunder anser att följande är viktigt:

  • En oberoende partner med spetskompetens och förståelse för affärsnyttan.
  • Rapporter om kvalité på hur nya systemet uppfattas eller kommer att uppfattas av användarna.
  • Dessa rapporter ligger ofta till grund för investeringsbeslut, kravställan, leveranskvitton (besiktning), och uppföljning av SLA/ avtal.
  • Identifiering av den egentliga felkällan vid störningar.

sll foi

SEB Folksam

Blir även Er kommunikation alltmer verksamhetskritisk?