EasyLook

Tilläggsmodul för SNMPc Network Manager

EasyLook gör det möjligt att se dina SNMP loggar från SNMPc Network Manager direkt i din SmartPhone. Du kan se egenskaperna på de enheter du har i nätet, starta och stoppa Polling i nätet.

EasyLook fugerar genom att man installerar en agent i din SNMPc Network Manager server, agenten skapar en SecureSocket anslutning mot en Com Server. I telefonen sätter EasyLook appen upp en SecureSocket anslutning till samma Com Server. Därefter kan du hantera dina SNMPc loggar i telefonen.

I SNMPc Network Manager behövs SNMPc OnLine installerat för att EasyLook skall fungera.

 

Enkel hantering av dina SNMPc loggar direkt i telefonen