Viavi GigaStor Solutions

GigaStor Software Edition – NYHET!

GigaStor Software Edition fungerar som en traditionell GigaStor Appliance, men levereras som en mjukvarulösning, GigaStor fastställer om upplevda problem beror på nätverk eller applikationer.

Passivt monitoreras nätet i hastigheter upp till 40Gbit och lagrar allt i en flytande buffert för senare Expertanalys och statistisk rapportering.

GigaStor flytande buffert med detaljerad tidslinje gör att man kan hämta ut specifikt data i anslutning till störningar eller händelser utan att inspelningen stoppas.

GigastorSW2

GigastorSW1

GigaStor har blivit ännu kraftfullare!

Viavi har förbättrat sin ”flaggskeppsprodukt” GigaStor på flera punkter:
En ny modell av GigaStor som är uppgraderingsbar under drift. De innebär att man, utan att stänga av GigaStor, kan utöka minnet från t ex 16 till 32 TB. Denna modell klarar fullt uppbyggt 24 alternativt 48 TB beroende på om den bestyckas med hårddiskar á 1 eller 2 TB. Dessutom drar denna modell mindre elström.

  • GigaStor-modellen Expandable kan spela in och analysera upp till 5PB i realtid.
  • GigaStor kan tidsstämpla paket med en noggrannhet ner till 150 nanosekunder. Med hjälp av Observer GPS Time Synchronization System och GPS satelliter tidsstämplas datapaket som färdas mellan kontor på stora geografiska avstånd.
  • Om GigaStor: Ett avancerat verktyg för applikations- och nätverksanalys som i de flesta fall installeras i ett datacenter med syfte att spela in och analysera all datatrafik. Bland många funktioner kan nämnas:
  • Inspelning av data ”at Wire-Speed”, gäller både 1, 10 och 40 Gpbs.
  • Kraftfulla analysfunktioner, bland annat: Expertanalys som pekar ut fel och onormalheter, så kallad ”Micro Burst Analysis” för analys av mycket korta belastningstoppar, filterfunktioner för att enklare analysera specifik datatrafik, statistik för att snabbt och enkelt skapa sig en uppfattning om datatrafikens karaktär (hur mycket datatrafik, typ av datatrafik, ”Top-hostar”, ”Top-users”, ”Top-protocols”, etc), analys av affärskritiska applikationer så som FIX och IP-telefoni.
  • Fleranvändarsystem: Flera användare kan samtidigt, oberoende av varandra, analyser datatrafiken.

gigastor-5u

Spola tillbaka ditt nätverk i tiden

Gå inte miste om kritiska händelser i nätverket. Spola istället tillbaka i tiden och lös sporadiska prestandaproblem på ett enkelt sätt.
GigaStor är en nätverksinspelare utrustad med massiv datainsamling och unika tids-baserade analysmöjligheter. Genom denna lösning behöver man inte återskapa problem för att hitta dem, istället förkortas tiden det tar att lösa problem avsevärt.
Gigastor kan lagra upp till 288 TB av nätverksdata i dagar, veckor eller månader. Nätverksinspelaren ger ett bevis på vad som skett i nätverket. Använd Gigastor till att fokusera på den exakta tidpunkten då problemet inträffade och se händelsen i paket-nivå under, före och efter händelsen. Övervaka LAN, WAN, Ethernet, Gigabit, 10 Gb, OC och fiber kanal nätverk.

Reducerad administration

GigaStor är designad för att styra alla dataprocesser och Expert analyser inuti självaste GigaStor enheten. Detta eliminerar behovet av att sända transaktionstunga filer över nätet till din lokala konsol. Istället så sänds endast uppdateringar i form av uppdateringar som sänds när en avvikelse skett, detta gör att analyserna bara tar några sekunder istället för timmar.

GigaStor passar bra för transaktionstunga organisationer

GigaStor är utformat för dataminering och nätverks forensics. GigaStor filtrerar och minerar nätverksdata ifrån MAC stationer, IP par, TCP portar, UDP portar, VLANs och fysiska portar. Man kan styra långsamma Oracle transaktioner enkelt, genom att öppna tids-fönstret och då filtrera igenom Oracle protokollen.

GigaStor gör det möjligt att snabbt fördjupa sig i individuella applikationers mätvärden för att omedelbart isolera och utreda problem.

GigaStor Expandable

En ny konfigurering gör GigaStor Expandable mer flexibel och skalbar vilket underlättar för växande företag som skall utföra analyser bakåt i tiden. Börja med en enhet på 16 TB och lägg till 16 TB eller 32 TB om det krävs. Varje enhet fångar trafiken i gigabit, WAN, eller i 10 GbE interface. Tilläggsenheter ger avsevärt bättre accesshastighet.

Vill du veta mer om Viavi GigaStor Solutions?