Frågetecken kring levererad prestanda?

Multi-sourcing

Kan vara multi-komplicerat…

Multisourcing betyder minskade kostnader till bättre kvalité, eller tvärtom.

Som oberoende IT-specialist är NordicLAN en självklar bit i ditt outsourcing-pussel. Multisourcing blir vanligare och utmaningen är att få inblandade parter att prestigelöst arbeta tillsammans mot samma mål. NordicLAN finns som stöd vid driftmöten och arbetar mot ett mål, att identifiera orsaken till problem till fördel för alla parter.

Kompetensnivån på de företag i Sverige som levererar outsourcing tjänster är väldigt hög. Men just viljan av att var duktigast kan sätta käppar i hjulet för ett effektivast sätt att arbeta tillsammans.

Exempelvis: Om man inte kan förklara vad som orsakat en driftsstörning så blir analysen lätt att det troligtvis inte är vi i alla fall. Problemet är när alla inblandade gjort samma analys.

Pusselbiten

Konsultation

Oberoende besiktning

NordicLAN’s filosofi är att om det finns problem så sparar alla parter stora pengar om det rättas till i ett tidigt skede.

En oberoende besiktning ger betyder trygghet för både leverantörer och kunder.

Oberoende besiktning syftar till att verifiera att beställaren fått det som man förväntade sig. Det kan gälla en stor leverans av ett helt nytt Wan-nät med anpassade funktioner för er verksamhet så som QoS, redundans, kapacitet mm. Men det kan lika gärna var en mindre utrullning av en ny applikation där man önskar verifiera utlovade svarstider eller att inte annan trafik påverkats negativt av ett nytt pratigt system. Det kan också vara viktigt för leverantörer att kunna visa upp ett kvitto på att åtaganden uppfylls som utlovat i samband med leverans för att undvika senare diskussioner om hur vidare leveransen någonsin gjordes utifrån de krav kunden hade.

 

Varför är NordicLAN rätt partner?

Våra besiktningar och rapporter ger Er svaren och de är alltid oberoende då vi inte själva säljer någon form av nätinfrastruktur eller på annat sätt är partner med leverantörer eller operatörer.

Kontakta oss