Felsökning

Störningar för verksamheten uppstår ibland akut och konsekvenserna är ofta allvarliga.

NordicLAN levererar opartiska rapporter med genomgång för uppdragsgivare och parter enligt överenskommelse- innehåller även konkreta åtgärdsförslag.

Många års erfarenhet av avancerad felsökning med spetskompetens gör att våra resurser arbetar effektivt och fokuserat på det specifika uppdraget.

NordicLAN tar reda på orsaken till störningar genom att erbjuda:

Felsokning2

Med NordicLAN som tjänst

Felsökning inom en timme med VPN

Fjärrassistans bygger på att NordicLAN har testutrustning placerad i kundens nät. På denna finns de nödvändiga verktygen för att snabbt kunna utföra felsökningar och prestandamätningar. Med gedigen erfarenhet från felsökning i varierande miljöer har NordicLAN utarbetat en effektiv felsökningsmetodik. Varje felsökning påbörjas alltid med en felavgränsning som första steg. Där fastställer vi om upplevda problem beror på nätverk eller applikation, klient eller en kombination av flera saker.

Med NordicLAN som tjänst är tanken att de flesta felsökningssituationer skall förhindras genom att vår kompetens och närvaro skall göra rätt analyser och tester tidigt i nya projekt. Helt enkelt innan stora störningar uppstår. Målet är att lösa problemen innan det påverkar verksamheten kritiskt. NordicLAN kan påbörja avancerad felsökning inom en timme.

Är ni intresserade av att inhandla felsökningsverktyg?