EasyWorks

Tilläggsmodul för SNMPc

EasyWorks är en tilläggsmodul till SNMPc där man i samma lösning som själva övervakningen kan få full inventerings funktionalitet. Man får en snabb överblick av all relevant information om switchar och servrar.

  • Med EasyWorks kan man på enkelt sätt få fram en mängd relevant information om nätverket och servers.
  • SNMPc ihop med EasyWorks bildar ett verktyg som övervakar hela nätverksmiljön dygnet runt med fullständig kontroll av samtlig utrustning ansluten i nätet.
  • Med denna tilläggs-modul till SNMPc, som startas via dubbel-klick på en node, hämtas automatiskt den viktigaste informationen från dina servers.
  • Rapporter genereras en gång per dygn för switchar och servrar; switch-switch kopplingar, VLAN dokumentation, installerade program i servrar inklusive cpu, minne etc.

Obsevera: Easy Works är en tilläggsmodul till SNMPc

Vill du veta mer om EasyWorks?