Övervaka nätverk

I stora komplexa nätverk innehållande allt från, LAN/WAN länkar, serverar till applikationer är det nödvändigt att ha kontroll över hela nätverket, oavsett leverantörer.

För organisationer som önskar bättra sin egen övervakning och utnyttja svarstider för att på ett proaktivt sätt planera uppgraderingar och reducera onödig användning av bandbredd, erbjuder NordicLAN nödvändiga verktyg samt specialistutbildning.

NordicLAN förespråkar ett proaktivt arbete. Med rätt verktyg kan man inte bara snabbt finna och åtgärda de problem som uppstår utan också förebygga problem innan de påverkar användaren.
Detta gynnar inte bara de som ansvarar för driften utan hela verksamheten som slipper påverkas negativt.
Att göra rätt investeringar för att säkerställa Er IT-miljö är ett säkert steg mot en gynnsam verksamhet.

Vi samarbetar med ledande leverantörer och arbetar proaktivt med att utveckla produkter som ligger i linje med kundens behov och ökade krav på nätverk idag.

appTap

Så här utför vi tjänsten övervakning

NordicLAN erbjuder en tjänst där företag kan komplettera den ordinarie övervakningen med en specialiserad funktionsövervakning för de mest kritiska systemen/tjänsterna. Vi kan erbjuda en mängd tilläggsfunktioner för att skräddarsy en utökad övervakning i enlighet med befintliga krav och behov.

Våra produkter

NordicLAN 10GbE Appliance

Optimera felsökningen med en portabel monitoreringslösning från NordicLAN, med kapacitet för 10Gb.

Läs mer

GeNiEnd2End Network

Med GeNiEnd2End har ni hela tiden kontroll på användarens upplevelse av nätprestanda och svarstider.

Läs mer

Accedian SkyLIGHT

SFP med intelligens.
Performance Module för Passive och Aktiv Test.
Passar för både små och stora nätverk.

Läs mer

HawkEye
by IXIA

Automatisera prestandakontrollen av ditt nätverk.
Förbättra hur dina applikationer upplevs i nätverket.

Läs mer

EasyMan

EasyMan är ett övervakningsverktyg för SNMP som är inriktat mot små och medelstora nätverk.

Läs mer

EasySLA

Genom att sätta upp övervakningsgrupper, ger EasySLA en översikt av alla händelseloggar i SNMPc.

Läs mer

EasyWorks

EasyWorks är en tilläggsmodul till SNMPc där man i samma lösning som själva övervakningen kan få full inventerings funktionalitet.

Läs mer

EasyLook

Se dina SNMPc loggar direkt i mobiltelefonen

Läs mer

Har du frågor eller vill du veta mer om vår tjänst för övervakning?