Regenereringstap

Regenererings TAP

Net Optics regenererings Tap möjliggör för flera verktyg att övervaka samma trafik  och samtidigt lägga till flexibiliteten i SFP portar. Arbeta proaktivt med förebyggande system, protokoll analysatorer, RMON sonder och andra anordningar med en enda Tap.

För optimal flexibilitet har regenererings Tappen 16SFP portar och kan kopplas till vilket verktyg som helst, fiber, single eller multi-mode. Det är bara att koppla in.

För utökad pålitlighet har Net Optics Tappar flera strömkällor, vilket gör att Tappen automatiskt går över till kvarvarande källa om den ena faller bort. På framsidan ser man enkelt med hjälp av LED lampor, vilken strömkälla som Tappen använder.

Reg_tap

regtappar

10 GigaBit Regenererings Tap

Net Optics 10 GigaBits Tap löser utmaningen att koppla in flera 10GB monitoreringsverktyg på ett 10GB fiber nätverk. För en komplett bild av hur ditt nät mår och fungerar, kopierar Tappen verklig trafik till fyra eller åtta olika nät och säkerhetsverktyg för komplett felsökning.

Både nätverkstap och inkopplad utrustning är isolerade från nätverket. En tap behöver inget IP-nummer och förhindrar därför att nätverkstap och utrustning blir utsatta för attacker.

För utökad pålitlighet har Net Optics Tappar flera strömkällor, vilket gör att Tappen automatiskt går över till kvarvarande källa om den ena faller bort. På framsidan ser man enkelt med hjälp av LED lampor, vilken strömkälla som Tappen använder.

8×1 GigaBit Regenererings Tap

Net Optics 8×1 GigaBits Tap löser utmaningen att koppla in flera GB monitoreringsverktyg på ett GB fiber nätverk. För en komplett bild av hur ditt nät mår och fungerar, kopierar Tappen verklig trafik upp till åtta olika nät och säkerhetsverktyg för komplett felsökning på vilket singel GB nätverk som helst.

För utökad pålitlighet har Net Optics Tappar flera strömkällor, vilket gör att Tappen automatiskt går över till kvarvarande källa om den ena faller bort. På framsidan ser man enkelt med hjälp av LED lampor, vilken strömkälla som Tappen använder.

Både nätverkstap och inkopplad utrustning är isolerade från nätverket. En Tap behöver inget IP-nummer och förhindrar därför att nätverkstap och utrustning blir utsatta för attacker.

regtappar

Vill du veta mer om regenereringstap?