Projektledning IT

Indikationen är att den svenska marknaden befinner sig i en förändringsfas av kommunikation system och tjänster.

Sannolikt befinner sig Er verksamhet i skedet planering, beslut, införande, leverans och/eller nyligen driftstart. I takt med att planerna påbörjas och verkställs växer efterfrågan av resurser. Detta ligger till grund varför NordicLAN nu bistår marknaden med tjänsten ”projektledare”

Projektledare IT

Syftet med NordicLANs projektledare är att tillsammans med Er säkerställa att uppdragsgivarens målsättningar uppnås. Dessa mål är ofta relaterade till ekonomi, tid och övrig kvalité för bästa funktion och effekt.
Innehållet i uppdraget skräddarsys efter överenskommelse.

Projektledning

NordicLAN vet vad som krävs för att uppnå bestående kvalité

  • Leda och/ eller koordinera aktiviteter, leveranser och funktioner i ett förändringsprojekt
  • Avstämning  kvalité, ekonomi, leverans och övrig tidplan
  • Skapa projektgrupp med rätt resurser och kompetens
  • NordicLANs projektledare samarbetar med Er projektledare och/eller uppdragsgivare, detta ofta i samband med NordicLANs övriga uppdrag i förändringsarbete

Kraven på nätverk och övriga kommunikationssystem eskalerar, integrationerna och systemen blir alltmer komplexa, ekonomiska ramar och tidsplaner blir ”tightare”

  • Ett lyckat projekt ger förutsättningar för bestående kvalité
  • Ett lyckat projekt är beroende av ett bra och effektivt projektarbete
  • Ett lyckat projekt är en förutsättning för att investeringen skall kunna ge förväntade effekter

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med projektledning?