Halverade kostnader när
Sveriges Radio konsoliderar

Om Sveriges Radio

Sveriges Radio sänder 270 000 timmar radio om året i 45 kanaler med 400 program.

26 lokala P4-kanaler med nyheter, program och service i alla delar av landet. Idag arbetar 2190 personer på Sveriges Radio med ljud dygnet runt, året runt.

Skulle vi inte genomfört testerna inför konsolideringen, hade vi gjort en återanskaffning av utrustning ett-till-ett. Nu efter mätningarna kom vi fram till att endast hälften av servrarna behövde återanskaffas

Utmaningen

26 olika lokalkanaler med 28 olika driftcentraler – alla 28 med en gemensam viktig applikation som används för att producera och hantera allt ljud i Sveriges Radio, så såg det ut när Jouko Mäkiperä ”titel” på Sveriges Radio påbörjade serverkonsolideringsprojektet.

Målet var att centralisera mycket som möjligt av driften till Stockholm, utan att försämra kvalitén för alla medar- betarna runt om i landet som arbetar med ljud.

Lösningen

Sveriges Radio utvärderade flera potentiella företag inför mätningsuppdraget och valde NordicLAN som oberoende partner baserat på tidigare erfarenhet av liknande arbeten och presentation av testmetodik och utförande inför arbetet.

Jouko Mäkiperä som ledde projektet ville mäta applikationens trafikmässiga prestanda och förutsättningar baserat på exempelvis paketstorlekar, trafikflöden i vardera riktningen, var någonstans uppstod fördröjningar, kunde man göra någon förändring för att minimera svarstiderna? Mätsvaren skulle trygga projektet och verifiera att rätt förutsättningar för genomförande fanns för konsolidering i sin helhet eller delar av densamma.

NordicLAN spelade in flera exempel på arbetsmoment utifrån angivna applikationer med övervakningsverktyget Observer Expert för att få en tydlig bild över vilka system som var inblandade för olika operationer. Av inspelningsresultaten skapades sedan test-skript i mätverktyget IxChariot och simulerades trafikbilden för de olika sträckorna. Mätningarna gav svar på hur svarstiden skulle bli efter att servrar flyttats till Stockholm. För att skapa alternativa WAN-sträckor baserat på geografiska avstånd (bandbredd och nätfördröjning) genomfördes mätningar med WAN-emulatorn, LanForge ICE. NordicLAN testade olika bandbredder 10 till 100 Mbps med olika nätfördröjningar (2 till 18 ms).

I och med att NordicLAN kunde använda sig av LanForge ICE, kunde testscenarios utgå från ett representativt radiohus/driftcentral och därigenom effektivisera arbetet och spara dyrbar tid.

Resultatet

NordicLANs mätningar överensstämde väl med verkligheten i senare tester för att verifiera testresultaten från konsolideringsmätningarna. Mätningarna gav inte bara trygghet och fakta inför konsolideringen, man sparade dessutom pengar på infrastrukturen och utrustning.

”Skulle vi inte genomfört testerna inför konsolideringen, hade vi gjort en återanskaffning av utrustning ett-till-ett, nu efter mätningarna kom vi fram till att endast hälften av servrarna behövde återanskaffas”, säger Jouko Mäkiperä.

Jouko Mäkiperä berättar att man uppnått målet 99,8% i ljudkvalitet oavsett ort i pilotinstallationen.

Den största utmaningen under uppdraget enligt Mikael Westlund på NordicLAN var att ta hänsyn till samtliga inblandade servrar för varje användaroperation. Klienten kommunicerade minimum med två olika servrar per operation, ibland fler. Uppdraget tog tolv dagar inklusive rapportskrivning.

Framtiden

Resultatet av mätningarna blev att hälften av antalet servrar har förutsättningar att konsolideras och skötas centralt från Sveriges Radio i Stockholm.