EasySLA

Tilläggsmodul för SNMPc

Genom att sätta upp övervakningsgrupper, ger EasySLA en översikt av alla händelseloggar i SNMPc. Allt åskådliggörs som:% upp tid, ned tid och misslyckanden. SLA kontrakt knyts till varje övervakningsgrupp och på så sätt ges den information som krävs för att mäta av hur nätverket mår.

Observera att Easy Service Level Management (SLM) är en tilläggsprodukt till SNMPc.

Nyckelfunktioner

SLA kontrakt – Varje övervakningsgrupp är knytet till ett individuellt SLA kontrakt.

  1. Integration – Enkel att integrera med SNMPc minimerar konfigreringen.
  2. Övervakningsgrupper – Enheter och länkar I SNMPc är bundna till en eller flera övervakningsgrupper via flexibla filtreringsinställningar.
  3. SLA kontrakt – Varje övervakningsgrupp är bunden till ett individuellt SLA kontrakt.
  4. Övervakning av undantag – Permanenta eller icke-permanenta undantag kan schemaläggas och anpassas till nätverksunderhållet.
  5. Webrapporter – Årsvis, månadsvis, dagligen samt händelserapporter.
  6. Anpassad layout – Anpassa kontrollfärger, procentcirklar etc.
  7. Publik distribution – Alla rapporter kan speglas till en publik web server via den inbyggda FTP klienten.
  8. Åtkomsträttigheter – Är kontrollerad på gruppnivå.
  9. E-post distribution – Av månadsrapporter.
  10. Windows Service – Fungerar som Windows Service.

System Requirements: Pentium III, 600MHz, 256MB RAM, Windows 2003/XP/2000/NT.

Vill du veta mer om EasySLA?