Oberoende IT-specialist

..eller tjänsteleverantör?

Att göra investeringar i något som verksamheten anser ”bara ska fungera” kan vara svårt att motivera eller finna utrymme för i verksamhetens budget.

Med verksamhetens höga krav på kvalitén och tillgänglighet vill vi påstå att ett proaktivt arbete är nödvändigt. För stora företag kan det handla om miljoner eller affärskritisk information  som går förlorad.

– Vi kallar det verksamhetskritiskt!

Med tillgång till rätt verktyg och eller kompetens kan man inte bara snabbt finna och åtgärda de problem som uppstår utan också förebygga problem innan de påverkar användaren. Att arbeta med en oberoende specialist för att säkerställa Er IT-miljö är ett säkert steg mot en gynnsam verksamhet.

Läs mer om våra tjänster

NordicLAN modellen

Modellen nedan visar olika faser för en nätverksbaserad tjänst/applikation. Läs mer om vilka åtgärder man bör vidta här.

kommunikationsmodell

Vill du ha mer information eller konsultation?