Prestanda/acceptanstest

Ett prestanda/acceptanstest är av största vikt för att verifiera att det nya nätet verkligen uppfyller de krav som ställts och som nätverket planerats för. Ett nytt nät bör alltid testas innan det tas i drift, annars riskerar man att råka ut för kostsamma problem i produktionen.

Varför ett test?

En prestanda/acceptanstest verifierar nätverkets kvalitet och en oberoende besiktning ger ett kvitto på att ni verkligen fått det ni beställt. Det är också viktigt för leverantörer att kunna visa upp ett kvitto på att åtaganden uppfylls som utlovat i samband med leverans. Motsvarar det nya nätet den prestanda och funktionalitet som utlovats? Våra tester och rapport ger svar! Det ger också ett bra underlag för att rätta till eventuella problem innan nätet tas i produktion. Att rätta till problem i ett tidigt skede sparar stora pengar. En test ger trygghet för både leverantörer och kunder.

Testkörning

Under förstudien sammanställer vi information och dokumentation av nätverket som skall testas. Vi förbereder de kommande testerna noggrant genom att anpassa testtrafiken till den trafik som finns eller kommer att finnas i ert nätverk. Med utgångspunkt från förstudierna görs testkörningen. Vid tester använder vi testsystem som genererar trafik och samlar in statistik.

Rapport

Testmaterialet analyseras sedan och presenteras i en rapport. Vi lyfter fram eventuella problemområden samt gör en bedömning av i vilken omfattning prestandan motsvarar vad som utlovats.

Testresultaten inkluderar bl a svarstider, fördröjning i bägge riktningar (one way delay) samt erhållen kapacitet i Gbps, Mbps eller Kbps. Vi kan även redovisa svarstider för typiska, kritiska transaktioner mellan klienter och servers, oavsett applikationstyp liksom kvalitet för IP-telefoni samt Multicasting. Rapporten överlämnas vid en gemensam genomgång tillsammans med kunden, där vi går igenom och förklarar resultaten.

Varför är NordicLAN rätt partner?

NordicLAN har lång erfarenhet av att utföra kvalificerade besiktningar och analyser i kritiska nätverk. Med många års erfarenhet av marknadsledande testsystem och utförda tester på marknaden är vår referensbas mycket omfattande.

Kontakta oss