Föranalys av nätet

IP-telefoni, ett exempel på förstudie.

Varför testa innan?

En professionell utvärdering av ditt nätverk kan ha avgörande betydelse för att implementeringen av ett VoIP-projekt skall gå smidigt. Innan inköp av utrustning och driftsättning behöver du veta om du kan förvänta dig en tal kvalitet som motsvarar dina krav och om nätverkets applikationer påverkar tal kvalitén. Vi har sett ett antal misslyckade projekt där man slarvat med förberedelserna.

Frågor man får svar på genom ett test är t ex:

  • Är mitt nätverk lämpligt för VoIP?
  • Tappar vi paket i nätet och när/hur påverkar det tal kvalitén?
  • Fungerar trafikprioriteringen?
  • Hur mycket bandbredd kommer VoIP att kräva?

Testet

NordicLANs VoIP-test resulterar i ett utförligt beslutsunderlag före inköp av VoIP-utrustning, driftsättning eller för att efter implementering verifiera nätverket. Testet talar om ifall nätverket har rätt förutsättningar för att köra telefoni eller video över IP samt ger en realistisk bild av hur det kommer att fungera.

Ni får:

  • Komplett rapport med förslag till eventuella åtgärder
  • Förslag på kravställan inför och/eller drift

VoIP

Varför är NordicLAN rätt partner?

NordicLAN har lång erfarenhet av att utföra kvalificerade besiktningar och analyser i kritiska nätverk. Med många års erfarenhet av marknadsledande testsystem och utförda tester på marknaden är vår referensbas mycket omfattande.

Kontakta oss