Easycall

Network Management via din mobil

Easy Call är en tilläggsprodukt som låter larm från SNMPc nå dig via SMS, E-post eller personsökare.

Nyckelfunktioner:

  • Fungerar som en service under Windows NT/2000/XP
  • Tar emot ingångsdata från en rad system (SNMPc, HP Openview, Novell)
  • Klarar av, Tivoli IT-director, Nokia NMS/10 etc.)
  • Filter för mönstermatchning och schemaläggning
  • Jourlistor för automatiska mottagarändringar
  • Multiple paging company support
  • Dialup Access eller via mobilen
  • Larm meddelanden via E-post (SMTP) och WinPopup
  • Stödjer upp till 100 mottagare och 25 support grupper
  • Tillval: Trouble Ticketing System (Enterprise Edition)

Systemöversikt

Easy Call tar emot ingångsdata från en rad olika källor. Med regelbundna intervall kontrolleras källorna för att se om det uppkommit något nytt. Avvikelser vidarebefordras sedan till en eller fler supportgrupper för att gå igenom en filtreringsprocess. Det första filtret är ett tidsfilter och det andra är ett mönstermatchningsfilter som ger svar på avvikelsens allvarsgrad och själva källan. I samband med detta sänds ett felmeddelande ut. Alla händelser som passerar alla filter vidarebefordras till en eller flera mottagare. Mottagarna kan vara i form av mobiltelefoner, sökare, mailboxar eller winpopuper. För varje mottagare finns det ett tidsfilter som också måste passeras innan händelsen sänds till mottagaren. Via webbgränssnittet (Enterprise Edition) kan man se händelsen och logg av larm. Webbgränssnittet är ett enkelt felmarkeringssystem som informerar egen personal och kunder.

Vill du veta mer om Easycall?