CloudLense – Molnlösning

Migrera till molnet med full synlighet i dina privata, publika och hybrid-miljöer

Ixia CloudLens™ innebär en komplett lösning för s.k. ”Visibilitet” i molnbaserade lösningar. Private, Public eller Hybrid.
CloudLens private kan spegla data, filtrera, och vidarebefordra trafik inne i den virtuella miljön till verktyg eller s.k. ”Packet Brokers”.

Ixia CloudLens lösningen innehåller virtuell Tap (vTAP) och en virtuell Packet Broker med överliggande intelligens för att aggregera, filtrera, lastbalansera mellan verktyg m.m.

Molnet är den nya normen då företag migrerar sina nät för att spara pengar och försöker öka flexibiliteten.

Migreringen in i molnet kan medföra svårigeheter, framförallt om synligheten i molnet begränsas. Molntjänster är kostnadseffektiva och skalbara, men att monitorera data i molnet är inte alltid enkelt.

Utöka dina nuvarande övervakningsmöjligheter med virtuella nätverkstappar för övervakning av virtuella miljöer. Kontrollera flera tappar, både fysiska och virtuella i en och samma plattform. VisionOne eller VisionEdge tillsammans med CloudLens ger nya möjligheter för en komplett övervakning av dina molntjänster.

Dagens nätverk virtualiseras med en rasande fart, ökade komplexa utmaningar och framför allt krav på säkerhet. Virtualiseringen ger fördelar som skalbarhet och effektivisering, men också flertalet hot så som sårbarhet, okontrollerbar trafik mellan virtuella enheter.

Samma övervakning i virtuella som fysiska miljöer

Likt ett förstoringsglas kan CloudLens tydliggöra omfattningen av din virtuella infrastruktur.

Du kan se all trafik som passerar via VM hypervisor stackar, likväl mellan VM som finns på separata blad i samma chassi. CloudLens tappar även av trafik i en fysisk miljö och tillhanda håller en rigorös styrning och kontroll.

Undvik svarta hålet

CloudLens ger dig ett komplett perspektiv när det kommer till monitorering. Allt eftersom virtualiseringen ökar så ökar även verktyg för virtuella maskiner. Men när möjligheten att monitorera både fysiska och virtuella miljöer uteblir, riskerar man ett sk svart hål. Därför har IXIA tagit fram CloudLens som klarar av dessa utmaningar.

Public Cloud: Läs mer!

Private Cloud: Läs mer!

CloudLens vTap:

  • Smarta filtreringsmöjligheter
  • Duplicering av trafik för att skicka till flera enheter
  • V-motion stöd.
  • NetFlow stöd.

Virtual Packet Broker: Läs mer!

Visibility As A Service: Läs mer!

Vill du veta mer om CloudLens?