Passiva NätverksTAPpar

Med tappar i nätverket har man alltid realtidsaccess till kritiska nätverkssegment.

En tapp ”Test Access Ports” används främst för att passivt skapa en monitoreringsmöjlighet av en nätverkslänk.
Med tappar i nätverket har man alltid realtidsaccess till kritiska nätverkssegment utan att tillföra en ytterligare felkälla. När en nätverkstapp väl är på plats kan nätverket övervakas 24×7 utan avbrott då man undviker att orsaka nätverksavbrott vid varje tillfälle som ett nätverkssegment behöver monitoreras eller analyseras.

Anslutna nätverkstappar för applikationsmonitorering ger en stor trygghet och kräver ingen konfigurering och därmed inget underhåll. I jämförelse med hanteringen av komplicerade switchar eller konfigurera anslutna enheter frigör tappar switchportar och reducerar tid.

De flesta tappar släpper igenom alla sju nivåer i OSI modellen (inklusive felaktiga paket för nivå ett och två) och påverkar inte prestandan av dataströmmen i nätverkstrafiken. Passiva enheter är ideala för permanent installation av externa monitoreringsverktyg ”in-line”, som exempelvis IDS system.

NordicLAN erbjuder ett heltäckande sortiment av tappar, från koppar till fiber, traditionella till aggregeringstappar, i hastigheter mellan 1 Mbps och 100 GB. Förutom tappar har vi även ett brett sortiment av switchar.

net-optics-Flex-Tap-1U

NetOptics introducerar ”den avbrottsfria TAP:en” för datacentraler med stora krav på driftsäkerhet Zero Delay

Så kallade TAP:ar för koppar (TX) 10/100/1000 Mbps Ethernet kräver som bekant extern strömförsörjning, vilket inte fiber-TAP:ar gör. Det innebär att vid strömavbrott skickas inte data till TAP:ens så kallade monitorport där man t ex anslutit ett analysverktyg, ett IDS-system, övervakningssystem, eller liknande. Även vid spänningsfall kan det förekomma tappade paket på TAP:en monitorport. För att råda bot på detta har NetOptics utvecklat en teknologi som de kallar Zero Delay och innebär att denna typ av koppar-TAP:ar ger en 100% funktionalitet (= inga tappade paket) även vid långvarigt strömavbrott och vid kraftiga spänningsfall. Zero Delay TAP:arna är speciellt framtagna för datacentraler med stora eller mycket stora krav på driftsäkerhet.

Våra produkter

Flex TAP

Flex Tap är den nyaste tapplösingen i NetOptics sortiment vilken ger en enorm flexibilitet i ditt Datacenter.

Läs mer

Flex TAP VHD

Net Optics FlexTAP VHD är framtagen och testad för högpresterande fiber nätverk.

Läs mer

ZeroDelayTAP

ZeroDelayTap innehåller en Delay funktion för att klara ett strömbortfall i ditt nätverk.

Läs mer

Vill du veta mer om våra produkter inom passiva nätverksTAPpar?