Test och felsökning

Störningar för verksamheten uppstår ibland akut och konsekvenserna är ofta allvarliga.

Vi samarbetar med ledande leverantörer och arbetar proaktivt med att utveckla test och felsöknings produkter som ligger i linje med kundens behov och ökade krav på nätverk idag.

NordicLAN levererar opartiska rapporter med genomgång för uppdragsgivare och parter enligt överenskommelse- innehåller även konkreta åtgärdsförslag.

NordicLAN förespråkar ett proaktivt arbete. Med rätt verktyg kan man inte bara snabbt finna och åtgärda de problem som uppstår utan också förebygga problem innan de påverkar användaren.
Detta gynnar inte bara de som ansvarar för driften utan hela verksamheten som slipper påverkas negativt.
Att göra rätt investeringar för att säkerställa Er IT-miljö är ett säkert steg mot en gynnsam verksamhet.

Med NordicLANs långa erfarenhet av nätverksanalys och marknadens starkaste lösningar kan du säkerställa din IT-miljö.

NordicLAN har hjälp företag, stora som små sedan 1996. Detta ger oss ledande kompetens och goda kundreferenser.

Bug

Våra produkter

Viavi GigaStor Solutions

GigaStor Software Edition fungerar som en traditionell GigaStor Appliance, men levereras som en mjukvarulösning.

Läs mer

SwiftWing SIRIUS

SwiftWing SIRIUS erbjuder flexibel och exakt inspelning av nätverkstrafik i det moderna Datacentret. Tack vare ”Capture & Storage” ger SIRIUS hög prestanda, lagringskapacitet och noggrannhet.

Läs mer

JAR:emulate

JAR:emulate WAN emulators provide precision network simulation to ensure your software and business critical applications will perform as required when deployed.

Läs mer

Allegro Network Multimeter

Network Multimeter™ från Allegro Packets, gör det enkelt att upptäcka nätverksproblem, flaskhalsar och tappade paket, med endast ett fåtal klick.

Läs mer

LANforge ICE

En nätverksemulator som används för att skapa en kontrollerad nätverksmiljö.

Läs mer

LANforge Fire

LANforge FIRE är en kraftfull trafikgenerator för olika nätverksprotokoll. Används för att skapa önskad trafikbelastning i nätverket eller i testmiljöer.

Läs mer

Observer Suite

Observer Suite® combines the functionality of Observer Standard® and Observer Expert® plus SNMP device management, RMON compliance, and web reporting.

Läs mer

IxChariot

IxChariot™ från IXIA, är ett professionellt test- och analyssystem för mätning av prestanda och svarstider i näten.

Läs mer

Vill du veta mer om våra produkter inom test och felsökning?