GeNiEnd2End Network

Övervakning av användarupplevelsen

Med GeNiEnd2End har ni hela tiden kontroll på användarens upplevelse av nätprestanda och svarstider. GeNiEnd2End stöder data- och realtidsapplikationer som till exempel SAP, Lotus Notes, Exchange, VoIP eller video. GeNiEnd2End övervakar IT-prestanda och att önskad kvalitet uppnås ur ett användarperspektiv.

Företagens framgång är direkt knuten till kvalitet och tillgänglighet av sina IT-resurser. IT organisationen måste förstå hur prestanda och kvalité på system och affärsprocesser påverkar användarna. Denna typ av nyckelinformation måste presenteras på ett lättbegripligt sätt för att eventuella åtgärder skall ge önskad effekt. Det måste tydligt framgå vilken parameter i en sk. End to End –kedja som inte levererar önskad kvalitet. Är det exempelvis långa svarstider pga tappade paket i nätverket eller är det servermiljön som svarar långsamt.

Proaktiv End-to-End övervakning säkrar nätverket och sparar kostnader

  • Snabb första felidentifiering i händelse av svarstidsförsämringar
  • Stöder blandad kommunikation i sk. Triple-Play-nät
  • End-to-End prestandaövervakning från användare till server i datacentret
  • Mätning av kvalité för VoIP-tjänsten genom MOS-värden, jitter och förlorade paket
  • Begriplig presentation av mätvärden via en webbläsare

GeNiJack miniprobe

En probe kompatibel med IxChariot – Vi rekommenderar att du läser GeNiJack

Vill du veta mer om GeNiEnd2End?

Kontakta oss