Konsekvensanalys

En konsekvensanalys är viktig för företag och organisationer som planerar för förändringar i sin IT-struktur. En analys utförs för att klargöra vilka konsekvenser förändringar kommer att få avseende svarstider och prestanda.

Scenarier när man bör göra en konsekvensanalys:

  • Flytt av datahallar eller flytt/ombyggnad av nätet
  • Omprioriteringar av nätverkstrafiken
  • Centraliseringar
  • Uppgraderingar
  • Konsolideringar
  • Plattformsbyte
  • Byte av nätleverantör
  • Sammanslagningar

Alla förändringar i nätet bör utvärderas innan de genomförs. Vid en serverflytt måste man t ex veta vilka servrar som är beroende av varandra och i vilken ordning de bör flyttas. NordicLAN har erfarenhet att dokumentera verkliga trafikflöden och kan med fördel hjälpa till med detta. Syftet är att minimera de problem som kan uppstå och se till att undvika omfattande driftstopp eller prestandaförsämringar.

Ska organisationen öppna ett nytt kontor eller filial på annan ort måste man ta reda på egenskaperna för de nya förbindelserna och göra en analys. Om man har planer på att uppgradera WAN-förbindelser är det bra att veta att produktionstrafiken verkligen får bättre prestanda och vilka förändringar man kan förvänta sig.

Innan man påbörjar något som helst förändringsarbete är det viktigt att skapa en tydlig bild av konsekvenserna och väntat utfall, vilket gör att man sparar värdefull tid och undviker onödiga utgifter.

Varför är NordicLAN rätt partner?

NordicLAN har lång erfarenhet av att utföra kvalificerade besiktningar och analyser i kritiska nätverk. Med många års erfarenhet av marknadsledande testsystem och utförda tester på marknaden är vår referensbas mycket omfattande.

Kontakta oss