En oberoende specialist

Drift och prestanda i nätverk sedan 1996

NordicLAN erbjuder ett brett utbud av marknadsledande produkter för test och övervakning med tillhörande tjänster och utbildning; från förstudier, nätbesiktningar, prestandatester, acceptanstester, omfattande dokumenteringsprojekt till konsekvensanalyser.

NordicLAN kan även erbjuda tjänsten projektledning i ett yttligare steg att säkerställa Ert projekt.

Projektledning

Vi samarbetar med ledande leverantörer och arbetar proaktivt med att utveckla produkter som ligger i linje med kundens behov och ökade krav på nätverk idag.

NordicLAN har hjälpt företag, stora som små sedan 1996. Detta ger oss ledande kompetens och goda kundreferenser.

Referenser

Test & mätning

  • Svarstider och prestanda i nätverk och applikationer
  • Felsökning och nätanalys
  • Konsekvensanalys

Övervakning & administration

  • Övervakning av nätverk, applikationer och svarstider
  • SLA (Service Level Agreements)

NordicLAN som Tjänst

  • Oberoende felsökning via VPN – inom 1 timme
  • Multisourcing – En oberoende specialist
  • Avtal med tim-bank

processutveckling

Processutveckling IT – ITIL

Världsledande rekommendationer och en standard för att leverera IT-tjänster. Delar av NordicLANs personal är ITIL-certifierade.

NordicLANs lösningar och tjänster möjliggör bättre resursutnyttjande, minskade kostnader och ökade intäkter genom snabb felavgränsning, skydd mot säkerhetsrisker och larm innan det drabbar användare eller verksamhet.