Vision xStream 40

De växande näten innebär stora utmaningar för att klara av att övervaka kritisk trafik i en höga hastigheter. För att hantera dessa utmaningar kan ett företag behöva investera i helt nya dyra verktyg.

Vision xStream 40 är en HA produkt (High Avaliability)

Vision xStream 40

Vision xStream 40 ger omfattande Network Packet test för 40G nät, levererar filtrering , aggregering , lastbalansering, tidsstämpling och mer. Skalbar och hög densitet, Vision xStream 40 sätter ny standard i låg latens och NPB . Denna avancerade lösning är konstruerad för att övervaka hög trafik och djupa applikationer med intelligens i nätverk stiger upp till 40G .

Vision xStream 40 erbjuder en unik cut -through -arkitektur som gör det möjligt för tidsstämpling av paket med nanosekunds  noggrannhet , plus att Vision xStream 40 stöder paket manipulation alternativ på alla portar i linjehastighet. Med sin fantastiska 1.28Tbps genomströmning , kan du bearbeta mer trafik snabbare och maximera nätverkets prestanda och säkerhet .

Dagens kritiska behov av att spela in och kontrollera all trafik som ökar till 40G sätter press på företag att antingen köpa dyra nya 40G verktyg eller riskteckning.  Vision xStream 40 löser denna utmaning och undviker kostnader  genom att optimera nuvarande verktygsinvesteringar.

Vision Xstream 40s övervaknings uppgifter levererar avancerad arkitektur som använder SFP + / QSFP portar samt en integrerad motorflödesfördelning med olika hastigheter för att utföra distribution och lastbalansering av trafik från 10G och 40G länkar till flera 1G , 10G eller 40G verktyg . Apparaten samlar också och filtrerar trafik från flera 1G och 10G länkar och distribuerar den till 1G , 10G eller 40G verktyg .
Varje port kan användas för antingen nätverksanslutningar eller övervakningsverktyg . Faktum är att genom att dela kablar i separata sändnings-och mottagnings fibrer , kan du fördubbla antalet portar . TapFlow™ filtreringsteknik sänder varje verktyg endast trafik av intresse för sitt speciella ändamål .

xStream40-front-page-first-A

Vision xBalancer 40 – lastbalanserare för nätverk

IXIA Vision xBalancer 40™ är en lastbalanserare för övervakning av nätverkstrafik i hög bandbredd. En kostnadseffektiv lösning för att dela den ökande trafikbelastningen mellan flera monitorerings-lösningar. Inspelning och analys av all trafik på 10G nät utmanar både organisation och hjälpmedel.  Alternativen är att antingen investera i kraftfulla nya 10G verktyg eller låta Vision xBalancer fördela ut trafikmängden på två eller flera verktyg som då används parallellt. Att lastdela trafiken fungerar för IPS/IDS, brandvägg, Web Acceleratorer och andra ”inline” lösningar utan att man riskerar överskrida kapaciteten och på så sätt garantera full funktionalitet.

Vision xBalancer 40 har en flexibilitet för att klara många olika konfigurationer av övervakningslösningar

  • Inline för IPS/IDS, brandväggar och anti SPAM-lösningar
  • Out-of-band  verktyg så som trafikanalysatorer och IDS: er
  • Flera oberoende lastbalanserare

Hög tillgänglighet

För affärskritisk övervakning har xBalancer avancerade funktioner så som ”link-state” och ”heart-beat” stöd. I händelse av störningar dirigeras trafiken automatiskt om tills dess att störningen är åtgärdad.
xBalancer klarar en trafikmängd på totalt 480 Gbps och en mängd olika lastbalanserings och filterfunktioner.

Ixia Fabric Controller – centraliserad och intelligent monitorering av fysiska, virtuella och SDN nätverk.

SDx (Software designed Everything) trenden fortsätter att nätverkens funktionalitet. Visibiliteten i nätverken behöver förendras i takt med att organisationer förändrar sina datacenter med mer icke-proprietär hårdvara, och med mjukvara som definierar nätets funktioner.

Visibiliteten behöver vara flexibel, intelligent och centralt hanterad, på samma sätt som nätverket hanteras centralt.

Ixia Fabric Controller (IFC) är en SDx controller som möjliggör en central styrning av dina Ixia NPB (Network Packet Brokers). Fabric Controller är en intelligent, kraftfull och enkel monitoreringsplattform, som hanterar både fysiska och virtuella nätverksmiljöer för att tillhandahålla SDV (Software Defined Visibility).

Ixia Fabric Controller ger följande fördelar:

  • Effektiviserad felsökning för ökad säkerhet, nätprestanda och SLA
  • Centraliserad styrning av synligheten i nätet
  • Kostnadseffektiv lösning för synlighet som kan förändras i tack med att nätverket utvecklas.
  • API för att kunna integreras med and SDN controllers, såsom Cisco ACI

Director-xstream-GUI

Vill du veta mer om våra xStream produkter?