HawkEye

Aktiv 24/7 monitoreringsplattform för nätverk.

HawkEye validerar snabbt och effektivt nätverkets prestanda, isolerar problem och upptäcker proaktivt problem genom att köra schemalagda verifieringstester från utvalda platser i nätet, från både fasta och/eller trådlösa anslutningar.

HawkEye använder en kombination av hårdvaru- och mjukvaruagenter som genererar verklig trafik och skickar uppmätta värden till en central konsol.
Agenterna återspeglar slutanvändares verkliga nätverksprestanda och på så sätt är det enkelt att identifiera, upptäcka, analyser och diagnostisera eventuella prestandaproblem.

Mätningarna kan utföras med traditionell datatrafik såväl som ”streamad” realtidstrafik och uppmätt nätverkskvalitet och prestanda kommer att överensstämma med verkligheten, oavsett det gäller trådbundna eller WiFi-anslutna användare.

HawkEye driftsätts snabbt och enkel och lämnar omedelbart värdefulla rapporter över nätets kvalitet och prestanda.

Ladda ner HawkEye Datablad

 

Mer information om HawkEye:

Proaktiv bandbreddsmonitorering
Validera tjänster i Datacenter eller Cloud
Wi-Fi monitorering

  • Överlägsen visibilitet i realtid för ditt nätverk tack vare HawkEyes avancerade test-teknologi för nätverk och applikationer.
  • Monitorera ditt trådlösa nätverk ur användarperspektiv med avancerade Wi-Fi övervakningsverktyg
  • Upptäck nätproblem proaktivt med kontinuerlig monitorering av QoE och QoS, så du vet att ditt nät möter SLA.
  • Gör kontinuerliga valideringstester med HawkEye för att snabbt kunna hitta nätverks- och applikationsproblem.
  • Verifiera en ny tjänst innan implementering, genom att använda verklig applikationstrafik över både fasta och trådlösa enheter, för att se hur tjänsten fungerar.