Proaktivt arbete – Affärsnytta

Som beslutsfattare, driftansvarig eller rent av båda, står Du ständigt ansvarig för Er IT-miljö.

Att göra investeringar i något som verksamheten anser ”bara ska fungera” kan vara svårt att motivera eller finna utrymme för i verksamhetens budget. Med verksamhetens höga krav på kvalitén och tillgänglighet på IT-miljön vill vi påstå att ett proaktivt arbete är nödvändigt.

Ofta är det verksamhetens IT-ansvariga som  ansvarar, inte bara för hela IT-miljön utan också dess drift. När kvalitén på trafik eller applikationer går trögt eller ligger nere, skall dessa snabbt felsöka, analysera och åtgärda dessa.  Idag ser vi att flertalet större företag använder sig av virtuella servrar, vilket gör felsökningen än mer komplicerad. I stora nätverk kan detta vara oerhört tidskrävande och mycket kostsamt.

proaktivtarbete

För stora företag kan det handla om miljoner eller affärskritisk information som går förlorad.

– Vi kallar det verksamhetskritiskt!

NordicLAN förespråkar ett proaktivt arbete. Med rätt verktyg kan man inte bara snabbt finna och åtgärda de problem som uppstår utan också förebygga problem innan de påverkar användaren.
Detta gynnar inte bara de som ansvarar för driften utan hela verksamheten som slipper påverkas negativt.
Att göra rätt investeringar för att säkerställa Er IT-miljö är ett säkert steg mot en gynnsam verksamhet.

Ett proaktivt arbete är affärsnytta!