NordicLAN som Tjänst

NordicLAN har på begäran av våra kunder tagit fram ett helt nytt tjänstepaket.

Företag som tidigare nyttjat vår hjälp vid felsökning har insett vinsterna med att på ett mycket tidigare skede kunna få hjälp att agera vid nästa störning. När man är styrd av långa upphandlingstider och processer i ett kritiskt skede ser verksamheter fördelar med ett klart avtal åberopa.

NordicLAN som tjänst anpassas utefter varje kunds specifika behov vare sig det gäller felsökning, övervakning eller som specialist stöd vid ett driftmöte. Idag arbetar kunder med oss på olika sätt men med ett och samma behov – en oberoende specialist.

Konsultation

Våra tjänster

Föranalys av nätet

En professionell utvärdering av ditt nätverk kan ha avgörande betydelse för att implementeringen av ett VoIP-projekt skall gå smidigt.

Läs mer

Konsekvensanalys

En konsekvensanalys är viktig för företag och organisationer som planerar för förändringar i sin IT-struktur.

Läs mer

Testa och mäta

NordicLANs nätverkslabb erbjuder tillgång till teknisk utrustning och kompetens under ett och samma tak.

Läs mer

Felsökning

NordicLAN levererar opartiska rapporter med genomgång för uppdragsgivare och parter enligt överenskommelse.

Läs mer

Övervakning och svarstider

NordicLAN erbjuder en tjänst där företag kan komplettera den ordinarie övervakningen med en specialiserad funktionsövervakning för de mest kritiska systemen/tjänsterna.

Läs mer

Oberoende besiktning

NordicLAN finns som stöd vid driftmöten och arbetar mot ett mål, att identifiera orsaken till problem till fördel för alla parter.

Läs mer

Wireless-tjänster

Våra mätningar och analyser ger, med visuella och tydliga rapporter, en komplett bild av den trådlösa miljön.

Läs mer

Prestanda/acceptanstest

Ett prestanda/acceptanstest är av största vikt för att verifiera att det nya nätet verkligen uppfyller de krav som ställts och som nätverket planerats för.

Läs mer

Nedan kan du läsa om tre av våra olika
upplägg som våra kunder har idag

Oberoende felsökning via VPN – inom 1 timme

Företag som tidigare nyttjat vår hjälp vid felsökning har insett vinsterna med att på ett mycket tidigare skede kunna få hjälp att agera vid nästa störning. När oförutsedda problem dyker upp önskar man hjälp med kort varsel utan krångel och NordicLAN kan nu garantera kortare inställelsetider, mer närvaro och att lämpliga verktyg finns tillgängliga. Denna tjänst är även för de företag som har egen kompetens. Som alla vet är det ofta svårt för dessa personer att släppa allt annat på agendan och jobba fokuserat med felsökning.

Läs mer

Multisourcing – En oberoende specialist

Som oberoende IT-specialist är NordicLAN en självklar bit i ditt outsourcing-pussel. Multisourcing blir vanligare och utmaningen är att få inblandade parter att prestigelöst arbeta tillsammans mot samma mål. NordicLAN finns som stöd vid driftmöten och arbetar mot ett mål, att identifiera orsaken till problem till fördel för alla parter.

Läs mer

Avtal med tim-bank

För organisationer och företag som har upphandlingsprocesser att följa kan det vara svårt att snabbt få tillgång till en oberoende konsult eller specialist. Att processa en offert för felsökning som skall godkännas av en inköpsavdelning är inte alltid hållbart när verksamheten skriker. För att hantera detta tecknar verksamheten NordicLAN som Tjänst och får snabbt tillgång till verktyg, kompetens, och en tim-bank om behovet finns.

För frågor Kontakta oss

Vill du veta mer om våra tjänster?