SNMPc Network Management utbildning

1 dags handhavande utbildning

SNMPc, Simple Network Management Protocol är idag i princip standard vid nätverksadministration. SNMP används för att transportera information mellan en central nätverksmanager och de agenter i nätet som ska övervakas. NordicLANs handhavandeutbildning vänder sig till tekniker som ska sätta upp ett nätövervakningssystem. Kursen ger kunskaper i planering och driftsättning av övervakningssystem, SNMP samt arkitekturen kring MIB. Den ger även en inblick i de vanligast förekommande plattformarna på marknaden.

Kursen vänder sig till

Kursen är värdefull för dig som administrerar eller utformar nätverk och vill ha bättre insikt i hur man på ett effektivt sätt övervakar ett system med SNMP. Vi tror att utbildningen passar driftsansvariga, driftstekniker, konsulter, projektledare och systemutvecklare.

Kursmål

  • Förutsättningar för att skapa en bra och fungerande övervakningsmiljö
  • SNMP
  • Systemkunskap och arkitektur
  • Noder och nät
  • MIB kompilering
  • Användare/behörighet
  • Rapporter
  • Systemanpassning

Efter kursen skall eleverna kunna skapa ett effektivt övervakningssystem där intressanta trafikmönster kan upptäckas innan problem uppstår. Du får den väsentliga kunskap som behövs för att effektivt kunna övervaka och styra ditt nätverk med hjälp av SNMPc. Du kommer att förstå SNMP-protokollet och dess funktioner och kunna läsa och förstå hur MIB-filer är uppbyggda. Med denna kunskap kommer du att kunna planera och driftsätta övervakningssystem, integrera olika utrustningar och kompilera dess MIB-filer.

Information

En dags utbildning kostar 4.200:- exkl moms. Priset gäller per deltagare och inkluderar fullständig dokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe.

Kurslokaler och tider

Våra kurser hålls i egna utbildningslokaler på Kottbygatan 5 i Kista/Akalla eller enligt överenskommen lokal som kund tillhandahåller.

Eventuell avbokning ska ske minst 7 arbetsdagar före kursstart, annars debiteras 50% av kursavgiften. Kursplatsen kan dock alltid överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss

tekniker

Intresseanmälningar

Intresseanmälan kan göras via:
E-post: info@nordiclan.se eller sales@nordiclan.se
Telefon 08-444 36 70 eller via vårt kontaktformulär.