NordicLAN-modellen

Ofta tar det alltför lång tid innan problem blir lösta, med onödig irritation från användare och missnöjda kunder som resultat. Detta kostar mycket pengar och ingen är vinnare i sådana situationer.

Vårt fokus och ambition är att hjälpa till med erfarenhet kring detta, vilket är en stor del av vår vardag i tjänst hos våra uppdragsgivare. Modellen nedan visar olika faser för en nätverksbaserad tjänst/applikation. Den orangea nivån representerar ett gott tillstånd då tjänsten levereras enligt avtal.

kommunikationsmodell

Före produktion

Nyckeln till en lyckad driftsättning av nya tjänster är de tester som genomförs före produktionen. Redan innan en driftstart bör man veta bla följande:

  • Hur mycket bandbredd en ny applikation kommer att kräva
  • Hur svarstiderna blir för de användare som sitter på de långsammaste förbindelserna
  • Att nätet kommer att hålla utlovad prestanda

Med denna information, har man lagt grunden för en lyckad utrullning. Den tid man tror sig spara genom att inte genomföra noggranna tester innan produktion får man betala igen dubbelt upp vid ett senare tillfälle. Men då kallas det akut felsökning istället.

NordicLAN kan hjälpa till att utvärdera och analysera resultatet vid förändringar i nätet, utrullning av nya applikationer, både för traditionell dataöverföring men även för IP-telefoni eller IP-tv.

Klicka här för att läsa mer om denna tjänst

I produktion (Service Level Agreement)

Att kontinuerligt övervaka nät och tjänster ger driftansvariga ett långt försprång i händelse av att en störning skulle inträffa. Här är det viktigt att man inte bara övervakar att enskilda komponenter eller servers är vid liv. Man skall även övervaka att de klarar av att utföra tänkta funktioner. Att en databas server svarar när man pingar den, är inte alltid samma sak som att användarna kan nå databasen som tänkt. Övervakningen skall även innehålla driftstatestik för att underlätta framtida utbyggnader av nät eller maskinpark.

NordicLAN kan hjälpa er med ett skalbart distribuerat övervakningssystem. Helt anpassat efter era behov, som automatiskt ger larm vid onormala händelser och kontinuerligt lämnar viktig driftstatistik.

Vi arbetar med traitionella övervakningssystem som hanterar nät eller servers. Men även specialicerade lösningar. Lösningar med tillhörande servicevyer innehållandes alla vitala delar för en fungerande ”end to end” tjänst.

Klicka här för att läsa mer om denna tjänst

Identifiering

Alla driftstörningar beror på att något har ändrats. Nätet kan vara nerlastat, en server svarar långsammare p.g.a överbelastning. Vill man identifiera grundorsaken till en störning bör man samla nyckelvärden för alla kritiska system.

Exempelvis

  • Lasten på nätet
  • Servrars prestanda
  • Användarnas svarstider
  • Versioner på applikationer

Följer man upp värden över tid, så ser man direkt i samband med en driftstörning om det är nätet som levererar lägre prestanda eller om det är servern som nu är långsammare. Utan historiska värden kan man aldrig förstå vad som har ändrats. Görs detta på rätt sätt kontinuerligt, kommer varje störning att dirigeras till rätt teknikergrupp, nät eller server.

NordicLAN kan hjälpa er att anpassa övervakningen eller utbilda i metodik och rutiner för snabb felavgränsning.

Klicka här för att läsa mer om denna tjänst

Felsökning och åtgärd

När orsaken till en driftstörning är identifierad så behövs ofta specialiserade verktyg för att finna exakta orsaken till ett problem. Om ett nät plötsligt blir överbelastat med ovidkommande trafik så kommer det att påverka svarstiderna., men utan verktyg är det omöjligt att förstå varför den onödiga trafiken uppkommit eller vem som skickar den. Nätverkstekniker och serveransvariga behöver sina verktyg för att kontinuerligt analysera och förstå olika händelser och uppkomna situationer, inte bara i felsökningssyfte utan även för att kunna vidta åtgärder för att undvika framtida problem.

NordicLAN kan hjälpa er på flera olika sätt när en felsökning måste utföras. Vi kan utföra arbetet på plats hos er och presentera analyser av uppkomna problem samt lättförståliga rapporter. Genom kompetensöverföring av teknik och rätt metoder och rutiner för att snabba upp felsökning vid driftstörningar. Vi kan erbjuda verktyg vi själva använder dagligen som uppnår kvalitet vid komplexa felsökningar.

Klicka här för att läsa mer om denna tjänst

Enligt avtal SLA (Service Level Agreement)

Om varje IT-avdelning följer upp sina nyckelvärden kan kvalitet på levererad tjänst mätas över tid. Varje grupp, nät, server, applikation kan följa upp hur givna mål efterlevs eller hur resultatet blev efter en genomförd förändring. SLA får man på köpet om man har driftsatt en övervakning av nät och kritiska tjänster på rätt sätt.

NordicLAN kan hjälpa er att anpassa övervakningen så att kontinuerliga SLA-rapporter alltid finns tillgängliga via en web-protal eller via automatiska mail-utskick.

Klicka här för att läsa mer om denna tjänst

Vill du veta mer om vår modell?