Minskade IT-relaterade störningar

”NordicLAN som tjänst”

NordicLAN kan nu garantera kortare inställelsetider, mer närvaro och att lämpliga verktyg finns tillgängliga. Denna tjänst är även för de företag som har egen kompetens. Som alla vet är det ofta svårt för dessa personer att släppa allt annat på agendan och jobba fokuserat med felsökning.

NordicLAN som tjänst innebär:

  • Felsökning kan påbörjas med kort varsel
  • Inga kostnader för icke produktiv restid
  • Tryggt stöd till IT-avdelningen
  • Minskade IT-relaterade störningar

Läs mer på vår hemsida

logo_NetOptics

NetOptics – Flex TAP

net-optics-Flex-Tap-1UStändiga uppgraderingar och utbyggnader i näten kräver Flexibla Tapplösningar. En höjning av bandbredd för att möta kundkrav ska inte innebära att man förlorar möjligheten att följa upp och kvalitetssäkra levererade nättjänster. NetOptics har därför tagit fram Flex Tap. En nätverkstapp där man kan blanda olika typer av bandbredd 1, 10 eller 40 Gb. över både multi- och singelmode.

Läs mer om Flex Tap

logo_NetOptics

NetOptics – Director x-Stream och xBalancer

xstream“Big data” är ett begrepp som skall beskriva de enormt stora datamängderna som idag lagras bland företag och organisationer. Datamängder som tvingar IT-industrin att ta fram nya databas metoder för att klara av att bearbeta och behandla informationen på ett vettigt sätt. Big data är alltså information när det ligger på ett lagringsmedia. Hur har då all dess data kommit dit? Det har naturligtvis transporterat över ett eller flera nätverk i svindlande hastigheter. Netoptics har med sin produktserie, Director x-Stream och xBalancer, antagit utmaningen att sortera, filtrera, aggregera, samtlig trafik i nätverken för att säkerhetsverktyg och traditionella monitoreringsverktyg skall kunna fortsätta att utföra sitt arbete även fast hastigheterna i näten ständigt ökar.

Läs mer om Director x-Stream och xBalancer