xStream

De växande näten innebär stora utmaningar för att klara av att övervaka kritisk trafik i en höga hastigheter. För att hantera dessa utmaningar kan ett företag behöva investera i helt nya dyra verktyg.

xStream serien är en rad av HA produkter (High Avaliability)

xStream 40

Net Optics xStream 40 ger omfattande Network Packet test för 40G nät, levererar filtrering , aggregering , lastbalansering, tidsstämpling och mer. Skalbar och hög densitet, xStream 40 sätter ny standard i låg latens och NPB . Denna avancerade lösning är konstruerad för att övervaka hög trafik och djupa applikationer med intelligens i nätverk stiger upp till 40G .

xStream 40 erbjuder en unik cut -through -arkitektur som gör det möjligt för tidsstämpling av paket med nanosekunds  noggrannhet , plus att xStream 40 stöder paket manipulation alternativ på alla portar i linjehastighet. Med sin fantastiska 1.28Tbps genomströmning , kan du bearbeta mer trafik snabbare och maximera nätverkets prestanda och säkerhet .

Dagens kritiska behov av att spela in och kontrollera all trafik som ökar till 40G sätter press på företag att antingen köpa dyra nya 40G verktyg eller riskteckning.  xStream 40 löser denna utmaning och undviker kostnader  genom att optimera nuvarande verktygsinvesteringar.

Xstream 40s övervaknings uppgifter levererar avancerad arkitektur som använder SFP + / QSFP portar samt en integrerad motorflödesfördelning med olika hastigheter för att utföra distribution och lastbalansering av trafik från 10G och 40G länkar till flera 1G , 10G eller 40G verktyg . Apparaten samlar också och filtrerar trafik från flera 1G och 10G länkar och distribuerar den till 1G , 10G eller 40G verktyg .
Varje port kan användas för antingen nätverksanslutningar eller övervakningsverktyg . Faktum är att genom att dela kablar i separata sändnings-och mottagnings fibrer , kan du fördubbla antalet portar . TapFlow™ filtreringsteknik sänder varje verktyg endast trafik av intresse för sitt speciella ändamål .

xStream40-front-page-first-A

xBalancer_front-list_0

xBalancer – lastbalanserare för nätverk

Net Optics xBalancer ™ är en lastbalanserare för övervakning av nätverkstrafik i hög bandbredd. En kostnadseffektiv lösning för att dela den ökande trafikbelastningen mellan flera monitorerings-lösningar. Inspelning och analys av all trafik på 10G nät utmanar både organisation och hjälpmedel.  Alternativen är att antingen investera i kraftfulla nya 10G verktyg eller låta xBalancer fördela ut trafikmängden på två eller flera verktyg som då används parallellt. Att lastdela trafiken fungerar för IPS/IDS, brandvägg, Web Acceleratorer och andra ”inline” lösningar utan att man riskerar överskrida kapaciteten och på så sätt garantera full funktionalitet.

xBalancer har en flexibilitet för att klara många olika konfigurationer av övervakningslösningar

 • Inline för IPS/IDS, brandväggar och anti SPAM-lösningar
 • Out-of-band  verktyg så som trafikanalysatorer och IDS: er
 • Flera oberoende lastbalanserare

Hög tillgänglighet

För affärskritisk övervakning har xBalancer avancerade funktioner så som ”link-state” och ”heart-beat” stöd. I händelse av störningar dirigeras trafiken automatiskt om tills dess att störningen är åtgärdad.
xBalancer klarar en trafikmängd på totalt 480 Gbps och en mängd olika lastbalanserings och filterfunktioner.

iLink agg X – Link Aggregation för att optimera monitorerings verktyg

Behovet 10G trafik ökar och påverkar budgetar i form av dyra 10G monitoreringsverktyg. iLink Agg xStream hjälper dig att utnyttja dina investeringar i övervakningsverktygen genom att:

 • Möjliggöra existerande 1G verktyg att användas till 10G trafik
 • Att ge möjlighet att dra nytta av den fulla bandbredden av 10G verktyg

iLink Agg xStream är en högpresterande länk aggregator som kombinerar trafik från fler nätverkslänkar eller span portar och skickar trafiken till monitoreringsverktygen. Alla 24 SFP portar accepterar 10G SFP och 1G SFP transceivers vilket möjliggör 10G och 1G länkar, span portar och apparater att fungera i olika hastigheter, olika fiber eller koppartyper.

Ett fungerande nätverk har blivit kritiskt för en lönsam verksamhet, SLA:er ligger på närmare 100% upptid.

Ökad kontroll för säker monitorering med flexibel port konfigurering

iLink Agg xStreams flexibla port konfigurering möjliggör många olika konfigurationer. En port kan fungera som nätverks port eller monitorerings port. Med kablar kan du fördubbla antalet portar till 48st, 24 nätverksingångar och 24 utgångar för verktyg.

Dubbla strömkällor

iLink Agg xStream har två oberoende strömkällor. Om den ena källan försvinner går iLink automatiskt over till den andre.

Director-xstream-GUI

xstream

Director xStream

”NetOptics släpper sin hittills kraftfullaste ”Network Controller Switch”

Director Xstream är en switch för inkoppling av analysverktyg, IDS-system, övervakningssystem, etc. Director vänder sig till kunder med ansvar för datacenter med stora krav på svarstider, tillgänglighet och säkerhet. Den vitala och affärskritiska trafiken kopplas via 1 och/eller 10 Gbps länkar (eller SPAN-portar) till Director xStream. På monitorportarna á 1 och/eller 10 Gbps kopplar man in analysverktyg, IDS-system, övervakningssystem, etc.

Styrkan med Director xStream är bland annat:

 • Aggregering: Trafik från två eller flera länkar (eller SPAN-portar) kan skickas till en monitorport. Samma trafik kan även skickas till flera monitorportar.
 • Filtrering: Man väljer själv vilken trafik som skall skickas till monitorportarna baserat på IP-adresser, protokoll, VLAN, portnummer, etc.
 • DPI-filtrering: Baserat på Deep Packet Inspection skickas trafik till bestämd monitorport. Exempel: Om Director detekterar ordet ”inspektion” skickas trafiken till monitorport 1.
 • Load Balancing: Trafik från en eller flera länkar (eller SPAN-portar) kan skickas till flera monitorportar baserat på Load Balancing.
 • Trafik från en 10 Gbps länk (eller SPAN-port) kan skickas till en monitorport á 1 Gbps, eller tvärt om.
 • Fullt utbyggd klarar Director xStream 24 st portar och den är mycket flexibel i valet av portar. Man väljer själv vilka portar som skall användas för 1 respektive 10 Gbps, vilka portar som skall vara in- respektive monitorportar, man väljer själv gränssnitt på portarna via så kallade STP:er/SFP+ (koppar, filer: SX, LX, SR, LR).

Vill du veta mer om våra xStream produkter?