Accedian SkyLIGHT PVX

Network and Application Performance Management.

Att leverera konsekvent och pålitliga svarstider för applikationer över större nätverk är en svår uppgift. SkyLIGHT PVX visar detaljrik prestanda och visar svarstiderna genom hela applikationskedjan i nätet. En övergripande s.k. ”Dashboard” visar IT-avdelningen användarsvarstider och eventuella prestandaförluster, genom att analysera och övervaka den verkliga användarupplevelsen samt nätverks-, och applikationsprestanda. Allt i en och samma plattform.

SkyLIGHT PVX spårar alla transaktioner och beräknar svarstiderna för varje applikation. Detta både för servrar som körs över nätverket men även för molnbaserade tjänster. SkyLIGHT PVX visar prestanda för varje applikationsflöde för bl.a. nätsvarstiden och serversvarstiden. Detaljrika analyser gör det möjligt att förfina sökningar genom ett stort antal filter: Applikation, Klient och/eller Server IP-adress, subnät, protokollstack eller via nätverksflöden och zoner. Rapporter visualiserar all analyserad data i interaktiva tabeller och grafer utan krångliga sökfilter. KPI:er för applikationer och kritiska tjänster presenteras med några få klick.

 

Fyra klick till insikt

 

  1. Identifiera problem för Applikation eller Plats
  2. Applikationstransaktioner, TCP session detaljer
  3. Överblick
  4. Verktygssida för App Monitorering

 

SkyLIGHT PVX avkodar varje lager och transaktion i realtid.

SkyLIGHT erbjuder ett nytt tillvägagångssätt för övervakning / diagnostik över nätverk och övervakning i realtid, inklusive övergångsstöd för transaktioner, med exceptionell användarvänlighet och universell täckning över fysisk, virtuell och SDN-infrastruktur. Kompletterad med fullständig synlighet i nätverket, synlighet på transaktionsnivå, analys på applikationsprestanda samt synlighet av användarupplevelsen.

Med proaktiv nätövervakning och övervakning av applikationer i realtid, reducerar SkyLIGHT PVX drastisk tiden för att upptäcka och lösa affärskritiska händelser, i ett och samma gränssnitt. Tack vare viktiga parametrar för nät- och applikationsprestanda som övervakas i alla delar av nätet, som sedan presenteras i SkyLIGHT PVX, kan IT-avdelningen jobba proaktivt med att vidta lämpliga åtgärder så att tjänster och applikationer fungerar för användarna.

 

 

 

 

Tack vare den överskådliga felsökningsvyn kan man snabbt identifiera vad som är fel. Genom att successivt ”borra” sig ner i datatrafiken kommer man snabbt fram till vad som orsakar felet, oavsett om det är nätet, en server, en applikation eller en användare.
Med hjälp av filter kan man snabbt utesluta delar som inte är intressanta för en eventuell felsökning.

SkyLIGHT PVX fångar alla nätverksflöden, över länkar, i datacenter, molnet och SDN-nätverk.

Så snart ett problem har blivit isolerat har man fått svar på frågorna: vem, vad, var och när, men med SkyLIGHT PVX kan man även få ett snabbt svar på den kanske viktigaste frågan – VARFÖR

Whitepapers:

Accedian SkyLIGHT PVX

Real Time Analytics

Vill du veta mer?

Kontakta oss på NordicLAN så kan du få en gångomgång av SkyLIGHT PVX