IXIA Vision Edge 1S

På grund av ”Internet of Things”, 5G, Molntjänster m.m. så expanderar nätverksmiljön, samtidigt som kraven ökar på synlighet i hela nätet. Medans dessa tekniker gör det möjligt att distribuera mer datorer och kommunikationsenheter, skapar de stora utmaningar med problem som fördröjningar, säkerhet och prestanda över nätet.
Med IXIAs Edge Visibilityprodukter löser man dessa problem genom dedikerade resurser för pakethantering och övervakning av nätverksprestanda genom hela nätverket.
Vision E1S kombinerar paket- och flödesmonitorering så att äldre övervaknings- och monitoreringsverktyg kan användas i en distribuerad arkitektur. Nätövervakning och analysering flyttas till utkanterna av nätet så att felsökningen täcker hela nätstrukturen.

Paket-, Flödes- och aktiv prestandamonitorering, Allt i en enhet.

Vision E1S introducerar en nivå av synlighet i nätverket. E1S hanterar både syntetisk monitorering genom trafiksimulering samt avancerad pakethantering med NPB (Network Packet Broker) funktioner såsom L2-L7 paketfiltrering, header stripping och GRE tunneling.

Vision E1S har även möjlighet att agera som en Hawkeye Endpoint. Det gör det möjligt att göra använda Vision E1S till syntetisk prestandaövervakning. Tillsammans med IXIAs Hawkeye kan man utföra automatiserade tester av nätverksprestanda.

Hur får du insikt hur användare, nät och tjänster fungerar i utkanten av ditt nätverk?
Moln, SDN-nät och trådlösa förbindelser påverkar användarupplevelsen på platser långt ifrån core-nätet.

Vad finns det för nya utmaningar i nätverket:

 • SD-WAN / Internet ersätter MPLS
 • Moln-access (SaaS) går via Internet
 • Mer WiFi, mer LTE och 5G är på gång
 • Kritiska tjänster, (Voice, business intelligence, collaboration) alla växlar till datanätet
 • Mer av allt, från enheter, applikationer och tjänster
 • Intelligens i nätet, applikationer och tjänster flyttar utåt kanterna i nätet.

Specifikationer:

 • 2 portar för Management och Moln-uppdatering
 • 4 portar 1/10G för NPB (Network Packet Broker)
 • Användarvänligt WebGUI för fjärrkonfigurering
 • Inbyggda NetStack, PacketStack och AppStack-funktioner
 • 6 portar 1Gbit för NPB (Network Packet Broker)
 • 1U Formfaktor