Oberoende besiktning

Oberoende besiktning syftar till att verifiera att beställaren fått det som man förväntade sig.

Det kan gälla en stor leverans av ett helt nytt Wan-nät med anpassade funktioner för Er verksamhet så som QoS, redundans, kapacitet mm. Men det kan lika gärna var en mindre utrullning av en ny applikation där man önskar verifiera utlovade svarstider eller att inte annan trafik påverkats negativt av ett nytt pratigt system. Det kan också vara viktigt för leverantörer att kunna visa upp ett kvitto på att åtaganden uppfylls som utlovat i samband med leverans för att undvika senare diskussioner om hur vidare leveransen någonsin gjordes utifrån de krav kunden hade.

Våra besiktningar och rapporter ger Er svaren och de är alltid oberoende då vi inte själva säljer någon form av nätinfrastruktur eller på annat sätt är partner med leverantörer eller operatörer.

NordicLAN’s filosofi är att om det finns problem så sparar alla parter stora pengar om det rättas till i ett tidigt skede.

En oberoende besiktning betyder trygghet för både leverantörer och kunder.