WiFi Seminarium 25 September

Pass I.

Introduktion och nyheter inom WiFi 802.11a/b/g/n/ac

Hur fungerar standarden 802.11ac och vad är utmaningarna med den?

”Best Practice”

 • Planera, Verifiera och Felsök 801.11a/b/g/n/ac trådlösa nätverk.
 • Vi visar hur du gör en Survey för att planera och dimensionera ett trådlöst nätverk.
 • Rapportering / inventering av trådlösa nätverk.

Presentatör: John Svensson

Produktlansering och live demo av AirCheck tester for Windows/Android

Nytt verktyg för att testa hur användaren upplever olika funktioner i det trådlösa nätverket.

 • Gör site survey och se hur ert nät fungerar. Importera egna kartor.
 • Går det att ansluta, hur lång tid tar det?
 • Fungerar det att surfa till olika sidor, t.ex. sitt egna företags websida?
 • Fungerar alla tjänster, FTP, HTTP download, video, ljud etc.
 • Se nät, kanaler, signalstyrka, säkerhet.
 • Gör aktiva tester som trace, belastning, ping.

Presentatör: John Svensson

Pass II.

Introduktion och nyheter inom aktiv felsökning av WiFi 802.11a/b/g/n/ac

Vad är den nya trenden vid aktiv felsökning av WiFi-nät.
Räcker det med 802.11? Idag kan vi analysera mobiltrafik.

”Best Practice”

Using professional Tools to have better understanding of the Carrier Offload, WiFi and in-building Cellular networks.

 • Vi visar vanligt förekommande felkällor, och hur man löser dem på bästa sätt.
 • Problem som kan uppkomma vid kanalplanering, klientanslutning till AP, kapacitetstest
 • Felsök problem som är relaterade till BYOD (Bring Your Own Device)

Presentatör: Kecskemeti Zsolt, John Svensson

Produktlansering och live demo av AirMagnet Spectrum ES

Ny lösning för att se GSM, 3G/4G. Speciellt framtagen för att se enheter och störningar.

Presentatör: Kecskemeti Zsolt, John Svensson

Agenda:

08:30 – Registration/Kaffe
09:00 – Pass I
10:20 – Paus
10:40 – Pass II
12:00 – Slut

Datum/ tid: Torsdag 25/9, 8.30-12.00
Plats: NordicLAN´s Kontor. Kottbygatan 5, Kista. Hitta hit!