CastleRock:s SNMPc Enterprise är ett skalbart, distribuerat övervakningssystem.

  • Ni kan visualisera, övervaka, proaktivt hantera nätverket, se trendrapporter och presentera driftstatistik via webben.
  • Stöd för IPv6, oöverträffad användarvänlighet, och versioner för både små och stora nätverk.
  • Över 100.000 exemplar av SNMPc har driftsatts