SlimTAP

En liten Tap med stora möjligheter

Behovet av att mäta nätverkstrafik över nät som bär VoIP, WAN eller tex affärskritiska applikationer ökar. Att ha ett pålitligt och väl fungerande nät är ytterst viktigt för ledande företag och organisationer för att öka produktiviteten och minska kostnaderna.

SlimTap innehåller optisk design och är optimal för högpreseterande nätverk. SlimTap är 100% passiv och lätt att avlägsna.

Monitoreringsverktyg kopplade till SlimTap har full synlighet som om det vore in-line trafiken, inkluderat lager 1 och lager 2 problem. SlimTap kräver ingen strömförsörjning och tillhanda håller permanent åtkomst utan att påverka datatrafiken.

SlimTap kräver ingen IP-adress och förblir därmed osynlig för virus och attacker.

Slim_tap

Vill du veta mer om SlimTAP?