Network Packet Brokers (NPB)

Intelligenta NätverksTAPpar

Med tappar i nätverket har man alltid realtidsaccess till kritiska nätverkssegment

De växande näten innebär stora utmaningar för att klara av att övervaka kritisk trafik i höga hastigheter.

En intelligent nätverkstap fungerar som en lastbalanserare eller switch för övervakning av nätverkstrafik med hög bandbredd. Den intelligenta nätverkstappen kan konvertera mellan olika hastigheter, slå samman länkar eller filtrera ut specifik trafik baserat på flexibla filter, ex: IP-adress, VLAN, portar mm.

En kostnadseffektiv lösning för att dela den ökande trafikbelastningen mellan flera monitorerings-lösningar.

Inspelning och analys av all trafik på 10G nät utmanar både organisation och hjälpmedel.  Alternativen är att antingen investera i kraftfulla nya 10G verktyg eller låta en intelligent tap fördela ut trafikmängden på två eller flera verktyg som då används parallellt. Att lastdela trafiken fungerar för IPS/IDS, brandvägg, Web Acceleratorer och andra ”inline” lösningar utan att man riskerar överskrida kapaciteten och på så sätt garantera full funktionalitet.

Våra produkter

xStream

xStream serien är en rad av HA produkter (High Avaliability).

Läs mer

VisionOne

VisionOne är det senaste tillskottet i familjen Network Packet Broker (NPB) från IXIA

Läs mer

Director

Net Optics Director by IXIA är en avancerad Network Packet Broker (NPB) för övervakning av switchar.

Läs mer

iLink Agg

För avancerad monitorering av kritiska nätverk.

Läs mer

Phantom – Virtuell Tap

Utöka åtkomsten i ditt nätverk med virtuella monitorerings verktyg.

Läs mer

Regenereringstap

Möjliggör för flera verktyg att övervaka samma trafik och samtidigt lägga till flexibiliteten i SFP portar.

Läs mer

Director xStream Pro

Director Xstream Pro är en switch eller om man vill kalla det intelligent tap, för inkoppling av analysverktyg, IDS-system, övervakningssystem, etc. Director vänder sig till kunder med ansvar för datacenter med stora krav på svarstider, tillgänglighet och säkerhet. Den vitala och affärskritiska trafiken kopplas via 1 och/eller 10 Gbps länkar (eller SPAN-portar) till Director Xstream Pro. På monitorportarna á 1 och/eller 10 Gbps kopplar man in analysverktyg, IDS-system, övervakningssystem, etc.

Läs mer på Director xStream

DIRxStreamPro

NordicLAN erbjuder ett heltäckande sortiment av tappar, från koppar till fiber, traditionella till aggregeringstappar, i hastigheter mellan 10 Mbps och 100 GB. Förutom tappar har vi även ett brett sortiment av switchar.