EasySLA

Tilläggsmodul för SNMPc

Genom att sätta upp övervakningsgrupper, ger EasySLA en översikt av alla händelseloggar i SNMPc. Allt åskådliggörs som:% upp tid, ned tid och misslyckanden. SLA kontrakt knyts till varje övervakningsgrupp och på så sätt ges den information som krävs för att mäta av hur nätverket mår.

Observera att Easy Service Level Management (SLM) är en tilläggsprodukt till SNMPc.