Produkter – våra lösningar

felsokning-puff

Svarstidsanalys

I stora komplexa nätverk innehållande allt från, LAN/WAN länkar, Servrar till Applikationer är det nödvändigt att ha kontroll över hela nätverket, oavsett leverantörer.

Läs mer om svarstidsanalys

overvakning

Övervakning

I stora komplexa nätverk innehållande allt från, LAN/WAN länkar, Servrar till Applikationer är det nödvändigt att ha kontroll över hela nätverket, oavsett leverantörer.

Läs mer om övervakning

Bug-puff

Felsökning / Prestanda

Störningar som orsakar prestandaförsämringar uppstår ibland akut och konsekvenserna är ofta allvarliga. NordicLAN tar reda på orsaken till störningar som skapar prestandaförsämringar. För organisationer som önskar bättra på sin egen beredskap för att klara av framtida felsökningssituationer erbjuder NordicLAN nödvändiga verktyg, specialistutbildning, eller NordicLAN som tjänst.

Läs mer om felsökning

VoIP-puff

VoIP / Unified Communications

När VoIP/UC miljön är driftsatt behöver den övervakas. Övervakningen ger omedelbar insikt om prestanda och tillgänglighet för att proaktivt kunna minimera nertid på tjänster och system. För organisationer som önskar kvalitetssäkra sin VoIP/UC miljö erbjuder NordicLAN nödvändiga verktyg samt specialistutbildning.

Läs mer om VoIP / Unified Communications